Kennedy van der Laan

PROJECT
Kennedy van der Laan, Amsterdam

SERVICE
Marketing consultancy

WANNEER
2017 – 2019

Voor een bredere profilering ontwikkelden we de portretcampagne. Werkwijze, karakter, identiteit en affiniteit met kunst bleken ideaal bij elkaar te passen voor een eigen corporate geluid. “De Heldere Lijn” werd de dragende thematiek van flexibel concept, waarin de fundamentele sterktes verteld worden aan de hand van portretkunst. Het laat de eigen partners, advocaten en medewerkers een centrale rol spelen en dat op een manier die hen letterlijk een uniek eigen gezicht geeft.